Category Archives: CTĐT chất lượng cao

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Pháp

1. Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Pháp là chương trình đào tạo cử nhân chuẩn được nâng cao, được tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế, năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng