Chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép)

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu các chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) như sau:

TT Chương trình đào tạo Nội dung
1 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên trường ĐHKHXH&NV Tải về
2 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên trường ĐHNN Tải về
3 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên trường ĐHGD Tải về
4 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên trường ĐHKHTN Tải về
5 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên trường ĐHCN Tải về
6 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên trường ĐHKT Tải về
7 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên khoa Luật Tải về
8 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên trường ĐHKHXH&NV Tải về
9 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên trường ĐHNN Tải về
10 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên trường ĐHGD Tải về
11 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên trường ĐHKHTN Tải về
12 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên trường ĐHCN Tải về
13 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên trường ĐHKT Tải về
14 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên khoa Luật Tải về
15 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viên trường ĐHNN Tải về
16 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viên Văn học Tải về
17 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viên Hán Nôm Tải về
18 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viên Đông phương ngành TQ học Tải về
19 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viênngành khác của ĐH KHXH&NV Tải về