Danh sách phòng thi thử THPTQG đợt 3 (19.05.2019)

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN công bố danh sách và số báo danh kỳ thi thử ngày 19/05/2019 như sau:

Xem sơ đồ phòng thi tại đây >>

Sinh viên lưu ý:
– Thời gian có mặt tại phòng thi (nhà B2 – ĐHNN): 14h30 ngày 19/05/2019
– Thời gian tính giờ làm bài: 15h00 – 16h00 (Thí sinh đến muộn 15 phút không được vào phòng thi)
– Mang theo CMND để vào phòng thi, mang theo bút chì, bút bi, tẩy để làm bài thi.
– Thí sinh cũng có thể xem danh sách phòng thi được dán tại tầng 1 nhà B2.
– Mọi vấn đề liên hệ theo SĐT: 0979292969 hoặc Phòng Hội đồng Giáo viên tại Tầng 2 nhà B2