Lịch thi các môn chung học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo thông báo về lịch thi các môn chung học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Mẫu đơn xin hoãn kì thi chính

Thời hạn nộp đơn: từ 26/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018

Địa điểm: Văn phòng khoa