Quyết định ban hành Quy định công nhận các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để xét miễn học, ghi điểm các học phần thực hành tiếng và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ

Xem và tải tại đây