Tag Archives: Tuyển sinh

Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thành công buổi tư vấn tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai (Bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngày 16/04/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi tư vấn trực tuyến cho đợt tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) đợt 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc năm học 2016-2017.

Các chương trình đào tạo đại học chính quy

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học…. Trường mang đến cho bạn nhiều lựa chọn đa dạng về chương trình đạo