Chương trình đào tạo (áp dụng từ khóa QH.2022) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo (áp dụng từ khóa QH.2022)

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu các chương trình đào tạo chính quy các ngành sư phạm và ngôn ngữ áp dụng từ khóa QH.2022 như sau:

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT
1 Ngôn ngữ Anh Download
2 Ngôn ngữ Nga Download
3 Ngôn ngữ Pháp Download
4 Ngôn ngữ Trung Quốc Download
5 Ngôn ngữ Đức Download
6 Ngôn ngữ Nhật Bản Download
7 Ngôn ngữ Hàn Quốc Download
8 Ngôn ngữ Ả Rập Download
9 Sư phạm Tiếng Anh Download
10 Sư phạm Tiếng Anh Chất lượng cao Download
11 Sư phạm Tiếng Trung Quốc Download
12 Sư phạm Tiếng Đức Download
13 Sư phạm Tiếng Nhật Bản Download
14 Sư phạm Tiếng Hàn Quốc Download