Chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép)

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu các chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) như sau:

Đối với sinh viên CTĐT thứ 2 (Bằng kép) khóa QH.2015.F10 trở về trước (QH.2014.F10, QH.2013.F10,…)

TT Chương trình đào tạo Nội dung
1 Ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên trường ĐHNN Tải về
2 Ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên khoa Luật Tải về
3 Ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên trường ĐHKT Tải về
4 Ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên trường ĐHKHXH&NV Tải về
5 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viên Hán Nôm Tải về
6 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viên Đông phương ngành TQ học Tải về
7 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viên Văn học Tải về
8 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viên ngành khác của ĐH KHXH&NV Tải về

 

Đối với sinh viên CTĐT thứ 2 (Bằng kép) từ khóa QH.2016.F10 trở đi (QH.2017.F10, QH.2018.F10,…)

TT Chương trình đào tạo Nội dung
1 Ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên trường ĐHCN Tải về
2 Ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên trường ĐHGD Tải về
3 Ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên trường ĐHKHTN Tải về
4 Ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên trường ĐHNN Tải về
5 Ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên trường ĐHKT Tải về
6 Ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên khoa Luật Tải về
7 Ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên trường ĐHKHXH&NV Tải về
8 Ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên trường Quốc tế Tải về
9 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên trường ĐHKHXH&NV Tải về
10 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên trường ĐHNN Tải về
11 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên trường ĐHGD Tải về
12 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên trường ĐHKHTN Tải về
13 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên trường ĐHCN Tải về
14 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên trường ĐHKT Tải về
15 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên khoa Luật Tải về
16 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản dành cho sinh viên trường Quốc tế Tải về
17 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên trường ĐHKHXH&NV Tải về
18 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên trường ĐHNN Tải về
19 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên trường ĐHGD Tải về
20 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên trường ĐHKHTN Tải về
21 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên trường ĐHCN Tải về
22 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên trường ĐHKT Tải về
23 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên khoa Luật Tải về
24 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dành cho sinh viên trường Quốc tế Tải về
25 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viên trường ĐHNN Tải về
26 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viên Văn học Tải về
27 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viên Hán Nôm Tải về
28 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viên Đông phương ngành TQ học Tải về
29 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho sinh viên ngành khác của ĐH KHXH&NV Tải về