Category Archives: CTĐT chất lượng cao

TB 1068 (09/10/2018) vv tổ chức workshop “Giới thiệu Hệ thống Elearning, Trung tâm Học liệu và Dự án tăng cường văn hóa đọc trong sinh viên trường ĐHNN”

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019 đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức workshop “Giới thiệu Hệ thống Elearning, Trung