Chương trình – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Chương trình

B.A. PROGRAMME IN ARABIC LANGUAGE

OVERVIEW OF THE PROGRAMME General Information – Training institution: VNU, Hanoi – University of Languages and International Studies (ULIS) – Awarding institution: VNU, Hanoi – University of Languages and International Studies (ULIS) – Programme Title: In Vietnamese: Ngôn ngữ Ả Rập In English: Arabic –

Các chương trình đào tạo đại học chính quy

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học…. Trường mang đến cho bạn nhiều lựa chọn đa dạng về chương trình đạo