Đề cương học phần – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Đề cương học phần

Danh mục đề cương môn học

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu đề cương môn học hệ đào tạo chính quy như sau: STT NỘI DUNG CHI TIẾT 1 Tóm tắt nội dung học phân ngành ngôn ngữ Ả Rập Download