Kế hoạch – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Kế hoạch

TB hướng dẫn đăng ký lớp học phần và kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2018–2019 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc QH.2016.F.10, QH.2017.F.10 và QH.2018.F.10 chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) tại trường ĐHNN

TB 1188 (29/10/2018) về việc xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần, xét miễn CĐR NN chuyên cho sinh viên CTĐT thứ hai năm học 2018-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN ban hành Thông báo số 1188/TB-ĐHNN ngày 29/10/2018 về việc xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần, xét miễn CĐR NN chuyên 2018-2019 cho sinh viên CTĐT thứ hai (Bằng kép), cụ thể