THÔNG BÁO Về việc thi kết thúc học phần dành cho sinh viên chính quy CTĐT thứ 2 (bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc các khóa (Học kỳ 1 năm học 2023-2024) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

THÔNG BÁO Về việc thi kết thúc học phần dành cho sinh viên chính quy CTĐT thứ 2 (bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc các khóa (Học kỳ 1 năm học 2023-2024)

Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc các học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho các lớp học phần thuộc chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ngôn ngữ Trung Quốc các khóa như sau: