Quy định kiểm soát và xử lý đạo văn đối với sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp (QĐ 3354 ngày 01/12/2023) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội