Kho khóa luận tốt nghiệp – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Kho khóa luận tốt nghiệp

Kho Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên có thể tham khảo kho Khóa luận tốt nghiệp của nhà trường tại các địa chỉ sau: http://repository.vnu.edu.vn/ https://bookworm.vnu.edu.vn/ https://lib.ulis.vnu.edu.vn/ Mọi thắc mắc liên hệ: 02462539899 lic@vnu.edu.vn Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamthongtinthuviendhqghn/ Website: https://lic.vnu.edu.vn/vi