Giới thiệu phòng Đào tạo – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo ở bậc đại học chính quy, Trung học Phổ thông Chuyên ngoại ngữ (THPT CNN), Trung học Cơ sở Ngoại ngữ (THCS Ngoại ngữ) của Trường.

Địa chỉ : Tầng 1 Nhà A1 (gồm các phòng: 105, 107, 108, 109)

Điện thoại : 024 37548137, 024 66808741

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng: Nguyễn Thúy Lan

Điện thoại: 024 66808741

Email: phongdaotaoulis@gmail.com

Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hùng

Điện thoại: 0979292969

Email: phongdaotaoulis@gmail.com


CƠ CẤU TỔ CHỨC

Số lượng

Giới tính

Đảng viên

Trình độ đào tạo chuyên môn

Nam

Nữ

TSKH

TS

ThS

CN

CBVC trong biên chế

9

5

4

7

1

6

2

CBHĐ từ 12 tháng trở lên

CBHĐ dưới 12 tháng

Tổng số:

9

5

4

7

1

6

2

 • Tổ chức đào tạo và quản lý các chương trình đào tạo chính quy, bằng kép, ngành kép, CLC: Kế hoạch khóa học, Kế hoạch năm học, TKB, lịch thi, quản lý học vụ.
 • Quản lý công tác xây dựng giờ kế hoạch, thống kê giờ thừa.
 • Phụ trách công tác xét học vụ, xét tốt nghiệp.
 • Quản lý công tác tổ chức đào tạo các môn học cần mời giảng viên ngoài trường.
 • Quản lý công tác thực tập nghiệp vụ.
 • Phần mềm quản lý đào tạo.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ CHÍNH

1

Nguyễn Thúy Lan
 1. Tổ chức đào tạo và quản lý các chương trình bằng kép, CLC.
 2. Công tác xây dựng kế hoạch khóa học, kế hoạch năm học, lịch trình đào tạo chi tiết.
 3. Công tác xây dựng giờ kế hoạch, thống kê giờ thừa.
 4. Công tác thực tập nghiệp vụ, thực tế chuyên môn.
 5. Công tác hợp tác phát triển trong đào tạo.
 6. Công tác kiểm định chất lượng
 7. Nội dung và thiết kế giao diện chuyên trang đào tạo.
 8. Tổ chức hội nghị, hội thảo.

Phụ trách các công việc của Trưởng phòng

 1. Nhân sự.
 2. Tài chính.
 3. Đối ngoại.
 4. Công tác Đảng.
 5. Công tác tuyển sinh.
 6. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy, THPT CNN, THCS Ngoại ngữ.
 7. Công tác xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, ký bảng điểm.
 8. Công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN.

Xây dựng và quản lý các đề án, dự án theo sự phân công của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phụ trách phòng Đào tạo.

2

Nguyễn Việt Hùng
 1. Tổ chức đào tạo và quản lý các chương trình đào tạo chính quy.
 2. Công tác xây dựng TKB, đăng ký lớp môn học, lịch thi, quản lý học vụ, xét học vụ, xét chuẩn đầu ra.
 3. Công tác tổ chức thi hết học phần, in sao đề thi, chấm thi trắc nghiệm.
 4. Công tác tổ chức đào tạo các môn học cần mời giảng viên ngoài trường.
 5. Phần mềm quản lý đào tạo.
 6. Công tác khóa luận tốt nghiệp, in bằng tốt nghiệp.
 7. Công tác tuyển sinh.
 8. Theo dõi việc thực hiện các kết luận và xây dựng các báo cáo, thống kê.
 9. Quản lý CSVC, VPP.

3

Nguyễn Mạnh Thắng
 1. Xây dựng, giám sát lịch sử dụng hội trường, lớp học cho các đơn vị trong và ngoài trường;
 2. Văn thư, cấp phát, xác minh văn bằng, tham gia in sao bằng tốt nghiệp;
 3. Phụ trách các môn học mời giảng viên ngoài trường;
 4. Tổ chức thi học phần môn chung, ngành kép;
 5. Quản lý đối tượng cán bộ đi học;
 6. Phụ trách công tác đào tạo THPT CNN, điều phối công tác tổ chức thi HSG bậc THPT;
 7. Phụ trách công tác đào tạo THCS Ngoại ngữ;
 8. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

4

Hoàng Thị Kim Ngân
 1. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo;
 2. Xây dựng kế hoạch khóa học, kế hoạch năm học, lịch trình đào tạo;
 3. Thực hiện việc đối chiếu, kiểm tra giờ dạy của GV, tính giờ thừa;
 4. Theo dõi việc triển khai các định hướng đào tạo;
 5. Tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm;
 6. Tham gia công tác học vụ, xét tốt nghiệp bằng kép;
 7. Thực hiện các báo cáo thống kê của phòng;
 8. Công tác hợp tác phát triển trong đào tạo;
 9. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

5

Nguyễn Duy Thái
 1. Công tác truyền thông, tuyển sinh, nhập học, xây dựng CTĐT, kế hoạch khóa học, TKB bằng kép;
 2. Phần mềm QLĐT đối với hệ bằng kép;
 3. Đăng ký lớp môn học bằng kép;
 4. Quản lý học vụ bằng kép;
 5. In và cấp phát bảng điểm bằng kép;
 6. Giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo viên dạy hệ bằng kép;
 7. Triển khai các đề án, dự án, tổ chức hội nghị, hội thảo;
 8. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

6

 

Nguyễn Việt Hòa

 1. Điều phối công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN và ngoại ngữ 2 trong ĐHNN;
 2. Triển khai công tác dạy tiếng Anh tăng cường trong ĐHQGHN;
 3. Phụ trách triển khai các hoạt động đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo;
 4. Phụ trách công tác đào tạo CLC ở ĐHNN;
 5. Chuyên trách CTĐT CLC ngành Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.
7 Nguyễn Thị Lan Hương
 1. Quản lý học vụ ĐHCQ, theo dõi CĐR ngoại ngữ chuyên;
 2. Đăng ký lớp môn học;
 3. Xét tốt nghiệp;
 4. Xây dựng thời khóa biểu môn chung và tổng hợp thời khóa biểu toàn trường;
 5. Xây dựng lịch thi toàn trường;
 6. Tổ chức thi học phần môn chung, ngành kép;
 7. In và cấp phát bảng điểm đại học chính quy;
 8. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.
8

Ngô Việt Tuấn

 1. Công tác đảm bảo chất lượng;
 2. Công tác giáo trình, đề cương, nhiệm vụ môn học;
 3. Công tác hợp tác phát triển trong đào tạo và quản lý sinh viên quốc tế;
 4. Chuyên trách Văn phòng CLC; trực tiếp phụ trách sinh viên CLC ngành NN Anh, NN Hàn Quốc;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.
9

Nguyễn Thu Trang

 1. Chuyên trách công tác tuyển sinh đại học.
 2. Chuyên trách công tác tuyển sinh THPT CNN, THCS Ngoại ngữ.
 3. Quản lý sinh viên bằng kép.
 4. Phụ trách chuyên trang đào tạo.
 5. Phụ trách việc phát triển và hỗ trợ sử dụng các website môn học.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.