Giới thiệu phòng Đào tạo – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo ở bậc đại học chính quy, Trung học Phổ thông Chuyên ngoại ngữ (THPT CNN), Trung học Cơ sở Ngoại ngữ (THCS Ngoại ngữ) của Trường.

Địa chỉ : Tầng 1 Nhà A1 (gồm các phòng: 105, 107, 108, 109)

Điện thoại : 024 37548137, 024 66808741

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng: Nguyễn Thúy Lan

Điện thoại: 024 66808741

Email: phongdaotaoulis@gmail.com

Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hùng

Điện thoại: 024 37548137

Email: phongdaotaoulis@gmail.com

Phó trưởng phòng: Nguyễn Quỳnh Hoa

Điện thoại: 024 37548137

Email: phongdaotaoulis@gmail.com


CƠ CẤU TỔ CHỨC

Số lượng

Giới tính

Đảng viên

Trình độ đào tạo chuyên môn

Nam

Nữ

TSKH

TS

ThS

CN

CBVC trong biên chế

10

3

7

8

1

7

2

CBHĐ từ 12 tháng trở lên

CBHĐ dưới 12 tháng

Tổng số:

10

3

7

8

1

7

2

  • Tổ chức đào tạo và quản lý các chương trình đào tạo chính quy, bằng kép, ngành kép, CLC: Kế hoạch khóa học, Kế hoạch năm học, TKB, lịch thi, quản lý học vụ.
  • Quản lý công tác xây dựng giờ kế hoạch, thống kê giờ thừa.
  • Phụ trách công tác xét học vụ, xét tốt nghiệp.
  • Quản lý công tác tổ chức đào tạo các môn học cần mời giảng viên ngoài trường.
  • Quản lý công tác thực tập nghiệp vụ.
  • Phần mềm quản lý đào tạo.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ