Giới thiệu – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Giới thiệu

Giới thiệu phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo ở bậc đại học chính quy, Trung học Phổ thông

Liên hệ

Địa chỉ : Tầng 1 Nhà A1 (gồm các phòng: 105, 107, 108, 109) Điện thoại : 024-22411728, 024-22411405, 024-37548137, 024-37548111 Email: phongdaotaoulis@gmail.com