Liên hệ – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Liên hệ

Địa chỉ : Tầng 1 Nhà A1 (gồm các phòng: 105, 107, 108, 109)

Điện thoại : 024-22411728, 024-22411405, 024-37548137, 024-37548111

Email: phongdaotaoulis@gmail.com