nguyendung8983 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by nguyendung8983

Giới thiệu phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo ở bậc đại học chính quy, Trung học Phổ thông

Danh mục đề cương môn học

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu đề cương môn học hệ đào tạo chính quy như sau: STT NỘI DUNG CHI TIẾT 1 Tóm tắt nội dung học phân ngành ngôn ngữ Ả Rập Download

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2016

Năm 2016, ĐHQGHN tiếp tục áp dụng Đề án tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt tại công văn số 1286/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/3/2015 và có điều chỉnh một số nội dung trong đề án cho phù hợp. Công