Chương trình đào tạo hệ chuẩn (điều chỉnh năm 2015) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo hệ chuẩn (điều chỉnh năm 2015)

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu các chương trình đào tạo chính quy – hệ chuẩn – các ngành sư phạm và ngôn ngữ áp dụng từ khóa QH.2015 như sau:

STT CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
1 Ngành Ngôn ngữ Anh Tải về
2 Ngành Ngôn ngữ Pháp Tải về
3 Ngành Ngôn ngữ Nga Tải về
4 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tải về
5 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc Tải về
6 Ngành Ngôn ngữ Đức Tải về
7 Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản Tải về
8 Ngành Ngôn ngữ Ả Rập Tải về
9 Ngành Sư phạm tiếng Anh Tải về
10 Ngành Sư phạm tiếng Pháp Tải về
11 Ngành Sư phạm tiếng Nga Tải về
12 Ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc Tải về
13 Ngành Sư phạm tiếng Nhật Tải về
14 Ngành sư phạm tiếng Đức Tải về
 15  Ngành Sư phạm tiếng Hàn Quốc (2016) Tải về