Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23 ngành Ngôn ngữ Đức – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23 ngành Ngôn ngữ Đức

1. Mục tiêu đào tạo

Với triết lý giáo dục tri nhận xã hội, lấy người học làm trung tâm, nâng cao năng lực tự chủ của người học, CTĐT cử nhân CLC ngành Ngôn ngữ Đức thiết kế theo hướng học tập trải nghiệm sáng tạo, hướng dẫn người học phương pháp tự lĩnh hội tri thức và hoàn thiện kĩ năng thông qua các hoạt động trải nghiệm. Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cho xã hội những cử nhân sử dụng thành thạo cả hai ngoại ngữ Châu Âu đặc biệt quan trọng trên thế giới là tiếng Đức và tiếng Anh, có những năng lực cơ bản về biên phiên dịch, về kinh tế – du lịch, về văn hóa – xã hội. Cử nhân tốt nghiệp CTĐT này có những năng lực cần thiết để công tác trong các lĩnh vực như biên phiên dịch, kinh tế và du lịch. Người học cũng có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

2. Khung chương trình đào tạo

3. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Nhóm 1: Biên dịch viên, phiên dịch viên, biên tập viên tại các nhà xuất bản có ấn phẩm tiếng Đức, tiếng Anh hoặc làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức nhà nước hoặc tư nhân trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác nhau có sử dụng tiếng Đức và/hoặc tiếng Anh.

Nhóm 2: Thư ký văn phòng/ trợ lý đối ngoại/ nhân viên dự án/ trợ lý kinh doanh, phụ trách đối ngoại, phòng kinh doanh và dịch vụ khách hàng, điều phối viên dự án ở các tổ chức có sử dụng tiếng Đức và/hoặc tiếng Anh, v.v.

Nhóm 3: Hướng dẫn viên/ điều hành, quản lý du lịch, v.v.

Nhóm 4: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm nghiên cứu viên trong các trung tâm nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ hoặc tiếp tục nghiên cứu ngôn ngữ Đức và học lên trình độ cao học cùng hoặc gần chuyên ngành.