Thông báo về việc tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) năm 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) năm 2018

Thông báo về việc tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) năm 2018

Bộ câu hỏi – đáp về tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) năm học 2018 – 2019, xem chi tiết tại đây