Chương trình đào tạo hệ chuẩn + CLC (áp dụng từ khóa QH.2019) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo hệ chuẩn + CLC (áp dụng từ khóa QH.2019)

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu các chương trình đào tạo chính quy hệ chuẩn và chất lượng cao các ngành sư phạm và ngôn ngữ áp dụng từ khóa QH.2019 như sau:

Quyết định bổ sung học phần vào các CTĐT

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT
1 Ngôn ngữ Anh Download
2 Ngôn ngữ Nga Download
3 Ngôn ngữ Pháp Download
4 Ngôn ngữ Đức Download
5 Ngôn ngữ Ả Rập Download
6 Ngôn ngữ Anh CLC TT23 Download
7 Ngôn ngữ Pháp CLC TT23 Download
8 Ngôn ngữ Trung Quốc CLC TT23 Download
9 Ngôn ngữ Đức CLC TT23 Download
10 Ngôn ngữ Nhật Bản CLC TT23 Download
11 Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC TT23 Download
12 Sư phạm Tiếng Anh Download
13 Sư phạm Tiếng Nga Download
14 Sư phạm Tiếng Pháp Download
15 Sư phạm Tiếng Trung Quốc Download
16 Sư phạm Tiếng Đức Download
17 Sư phạm Tiếng Nhật Bản Download
18 Sư phạm Tiếng Hàn Quốc Download