Thông báo về Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho SV đợt xét tháng 9/2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho SV đợt xét tháng 9/2019