Quyết định công nhận tốt nghiệp cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) đợt tháng 12/2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội