Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2018

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 03 sinh viên QH.2012.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 11 sinh viên QH.2013.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 29 sinh viên QH.2014.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy chất lượng cao cho 02 sinh viên QH.2014.F.1, xem chi tiết tại đây