Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2022

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2022

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho các sinh viên QH.2016.F.1, QH.2017.F.1, QH.2018.F.1, QH.2019.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy chất lượng cao cho các sinh viên QH.2017.F.1, xem chi tiết tại đây