Thông báo gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển CTĐT thứ 2 (Bằng kép) năm 2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội