Thông báo gia hạn đăng ký, điều chỉnh thời gian kiểm tra trình độ Tiếng Anh xét tuyển CTĐT thứ 2 (Bằng kép) năm 2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội