Kết quả thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2018 (đợt 1) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2018 (đợt 1)

TRA CỨU KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH
Ngày 15/04/2018

Thí sinh sử dụng họ tên hoặc số báo danh để tra kết quả thi (ký tự có dấu có thể úy. òa hoặc uý. oà).

Lưu ý:

  • Thí sinh lưu ý hạn nộp đơn thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh đợt 2 (Chủ nhật ngày 06/05/2018): đến hết ngày 01/05/2018
  • Mọi thông tin chi tiết. vui lòng truy cập Fanpage Thi thử Tiếng Anh THPT Quốc gia 2018 – Ulis (fb.com/ulisthithu).