Thông báo của ĐH Kinh tế về kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 năm 2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo của ĐH Kinh tế về kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 năm 2017

Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy – Chương trình đào tạo thứ 2 năm 2017.