Giới thiệu CTĐT cử nhân CLC các ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn, Ngôn ngữ Trung – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu CTĐT cử nhân CLC các ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn, Ngôn ngữ Trung

Giới thiệu chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT các ngành Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc