Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2018

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 2 sinh viên QH.2011.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 9 sinh viên QH.2012.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 37 sinh viên QH.2013.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 8 sinh viên QH.2014.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy chất lượng cao cho 1 sinh viên QH.2013.F.1, xem chi tiết tại đây