Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 9/2020 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội