Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 tháng 9/2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 tháng 9/2019

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo Quyết định số 2337 (20.09.2019) về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 đợt tháng 9/2019

Thông tin chi tiết về Lễ trao bằng tốt nghiệp sẽ được thông báo sau.