Kết quả kỳ thi sát hạch Tiếng Anh ngày 13.9.2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả kỳ thi sát hạch Tiếng Anh ngày 13.9.2019