Tra cứu kết quả kỳ thi sát hạch trình độ tiếng Anh ngày 26/08/2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả kỳ thi sát hạch trình độ tiếng Anh ngày 26/08/2018

Sinh viên tra cứu kết quả kỳ thi sát hạch trình độ tiếng Anh ngày 26/08/2018 tại đây