TB 872 (30.08.2018) v/v đăng ký các lớp học phần TACS1 và các lớp tiếng Anh tăng cường học kỳ I năm học 2018 – 2019 cho sinh viên khóa QH.2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 872 (30.08.2018) v/v đăng ký các lớp học phần TACS1 và các lớp tiếng Anh tăng cường học kỳ I năm học 2018 – 2019 cho sinh viên khóa QH.2018

Ngày 26/08/2018, trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức kì thi sát hạch tiếng Anh cho sinh viên khóa QH.2018. Căn cứ kết quả kỳ thi, Phòng Đào tạo thông báo lịch đăng ký các lớp học phần tiếng Anh cơ sở học kỳ I năm học 2018 – 2019 cho sinh viên QH.2018.F1 (CTĐT Chuẩn) như sau: