Danh sách sinh viên trúng tuyển vào lớp chất lượng cao khóa QH.2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách sinh viên trúng tuyển vào lớp chất lượng cao khóa QH.2018

Căn cứ Thông báo số 751/TB-ĐHNN ngày 03/8/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2018;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh vào lớp chất lượng cao năm học 2018-2019;

Căn cứ biên bản họp ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng tuyển sinh vào các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Quyết định số 1702/QĐ-ĐHNN của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng, Ban coi thi, Ban chấm thi kì thi vào lớp chất lượng cao khóa QH.2018,

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định:

  1. Điều kiện trúng tuyển chương trình đào tạo chất lượng cao khóa QH.2018 các ngành đào tạo như sau:
    • Điểm thi IQ: lớn hơn hoặc bằng 7.0
    • Điểm thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết: ngành Sư phạm tiếng Anh: lớn hơn hoặc bằng 55.0; ngành Ngôn ngữ Anh: lớn hơn hoặc bằng 58.0

2. Danh sách sinh viên trúng tuyển Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh (gồm 74 sinh viên): xem Quyết định chính thức tại đây.

* Điểm thi các môn, sinh viên xem trực tiếp tại văn phòng Khoa Sư phạm tiếng Anh.