Tra cứu phòng thi – số báo danh kỳ thi sát hạch trình độ tiếng Anh ngày 26/08/2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu phòng thi – số báo danh kỳ thi sát hạch trình độ tiếng Anh ngày 26/08/2018

Sinh viên các trường trong ĐHQGHN dự thi kỳ thi sát hạch trình độ tiếng Anh ngày 26/08/2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tra cứu phòng thi, số báo danh tại đây