Danh sách và lịch thi CLC QH.2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách và lịch thi CLC QH.2018

Các bạn sinh viên đã đăng ký thi tuyển vào chương trình CLC ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh QH.2018 theo dõi thông tin về lịch thi và danh sách tại http://felte.ulis.vnu.edu.vn/danh-sach-thi-clc-nam-2018/