Danh sách phòng thi cuối kỳ các học phần Ngoại ngữ 2 HK2 năm học 2020 – 2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi cuối kỳ các học phần Ngoại ngữ 2 HK2 năm học 2020 – 2021

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi cuối kì các học phần Ngoại ngữ 2 học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.

LƯU Ý:

Trước khi thi:
– Toàn bộ thí sinh thi NN2 ngày 28/7/2021 và 04/08/2021 tham dự tập huấn qua Zoom từ 20h00-21h00 ngày 26/7/2021, ID: 985 7602 7324    Pass: ulis2021. Đặt tên theo cú pháp: Họ tên – MSSV để được duyệt vào phòng.
Khi đi thi:
– Tất cả thí sinh cần có tài khoản gmail để làm bài thi qua Google Form.
– Thí sinh cần có mặt đúng giờ và mang theo thẻ SV/CCCD để CBCT kiểm tra.
– Cần chuẩn bị đủ các thiết bị kĩ thuật để phục vụ việc làm bài thi: laptop, điện thoai, tai nghe, chuột máy tính…
– Phát huy tính tự giác, tự chủ khi tham gia kì thi.