Danh sách phòng thi cuối kỳ các học phần chung HK2 năm học 2020 – 2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi cuối kỳ các học phần chung HK2 năm học 2020 – 2021

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi cuối kì các môn chung học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.

LƯU Ý: SV mang thẻ SV hoặc CMND khi đi thi.

Danh sách các môn còn lại sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Thống kê cho KHXH, xem và tải tại đây
 • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tải tại đây
 • Môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN, xem và tải tại đây
 • Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, xem và tải tại đây
 • Môn Quản lý HCNN và QL GDĐT, xem và tải tại đây

Quy định đối với sinh viên thi trực tuyến các môn chung, xem tại đây

Yêu cầu sinh viên:
– Tạo tài khoản email bằng GMAIL để làm bài thi trên GG Form (bắt buộc)
– Chuẩn bị sẵn giấy tờ tuỳ thân.
– Đọc kỹ quy định về thi trực tuyến (gửi kèm), thực hiện nghiêm túc nội quy thi và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tham gia thi.
– Nếu thắc mắc về DS dự thi, sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên dạy trên lớp để kiểm tra.
– Nếu có bất kỳ câu hỏi về kỳ thi, sinh viên điện thoại cho phòng Đào tạo, ĐT: 024.6608741 (trong giờ hành chính để được giải đáp).
 • Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam (thi ngày 09/8/2021), xem và tải tại đây
 • Môn Quản lý HCNN và QL GDĐT (thi ngày 05/8/2021), xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học (thi ngày 11/8/2021), xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp (thi ngày 10/8/2021), xem và tải tại đây
 • Môn Thống kê cho KHXH (thi ngày 10/8/2021), xem và tải tại đây