Danh sách sinh viên dự thi kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2016-2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách sinh viên dự thi kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2016-2017

Phòng Đào thông báo Danh sách sinh viên dự thi kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2016-2017.
Mọi thắc mắc của sinh viên về danh sách thi liên hệ phòng 107 – phòng Đào tạo trong ngày 18/1/2017.
Tải danh sách tại đây>>