[CHÍNH THỨC] Lịch thi hết học phần HK1 năm học 2021-2022 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội