Danh sách thi hết học phần các học phần chung HK1 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách thi hết học phần các học phần chung HK1 2021-2022

Phòng Đào tạo công bố danh sách thi hết học phần các học phần chung HK1 năm học 2021-2022

 • Quy định thi trực tuyến đối với các học phần ngoại ngữ 2 HK1 21-22, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức CLC2-1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn CLC2-1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CLC2-1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp CLC2-1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái CLC2-1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CLC2-1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Việt thực hành, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh B1, Tiếng Anh bổ trợ 1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn B1-1, CLC1-1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái B1-1, CLC1-1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp B1-1, CLC1-1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung B1-1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CLC1-1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức B1-1, CLC1-1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật B1-1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CLC1-1, xem và tải tại đây