Lịch thi hết học phần HK2 2021-2022 dành cho sinh viên CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội