Lịch thi các môn chung học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch thi các môn chung học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

  • Lịch thi các môn chung học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, xem chi tiết tại đây
  • Về việc xin hoãn thi kỳ thi chính:
    • Thời hạn nộp: trước ngày 27/04/2018
    • Địa điểm: Văn phòng khoa
    • Mẫu đơn: xem chi tiết tại đây