Danh sách phòng thi cuối HK2 năm học 2017 – 2018 các môn chung – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi cuối HK2 năm học 2017 – 2018 các môn chung

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi cuối kì các môn chung học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

LƯU Ý: SV mang thẻ SV hoặc CMND khi đi thi.

 • Môn Tin học cơ sở 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tâm lý học, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây
 • Môn Quản lí HCNN&QLGD, xem và tải tại đây
 • Môn Thương mại quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế tiền tệ ngân hàng, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế du lịch, xem và tải tại đây
 • Môn Đầu tư quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Xác suất thống kê, xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Thống kê cho KHXH, xem và tải tại đây
 • Môn Nguyên lý thống kê kinh tế, xem và tải tại đây
 • Môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế vi mô (INE1050), xem và tải tại đây
 • Môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tải tại đây
 • Môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN, xem và tải tại đây

Danh sách phòng thi các môn khác sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.