Danh sách phòng thi cuối HK2 năm học 2017 – 2018 các môn Ngoại ngữ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi cuối HK2 năm học 2017 – 2018 các môn Ngoại ngữ 2

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi cuối học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 của các học phần Ngoại ngữ 2, cụ thể như sau:

  • Môn Tiếng Anh cơ sở, xem và tải tại đây
  • Môn Tiếng Đức cơ sở, xem và tải tại đây
  • Môn Tiếng Hàn cơ sở, xem và tải tại đây
  • Môn Tiếng Nhật cơ sở, xem và tải tại đây
  • Môn Tiếng Pháp cơ sở, xem và tải tại đây
  • Môn Tiếng Thái cơ sở, xem và tải tại đây
  • Môn Tiếng Trung cơ sở, xem và tải tại đây